BRAINSTORMEN

BRAINSTORMEN IN VOGELVLUCHT

 

Wat is brainstormen?

 • Spontaan ideeën of suggesties opperen ter oplossing van één of meerdere problemen.
 • In groepsverband ideeën verzinnen.
 • Creatieve sessie waarbij je out of the box ideeën verzint.
 • Gefocussed ideeën gaan bedenken.

Dit zijn een aantal omschrijvingen van internet. Maar de precieze definitie is niet zo interessant.

 

Wat is belangrijk?

 

Brainstormen is spontaan en vereist vrijheid

Geef jezelf de denkvrijheid van een kind en laat je niet beperken.

 

Brainstormen gaat beter in groepsverband?

Haal inspiratie uit ideeën van een ander en kom samen tot nog betere ideeën. Zorg er wel voor dat de groep ook weer niet te groot is. Daarnaast is de samenstelling van de groep heel belangrijk. Veel diversiteit van achtergrond en karakter vergroot de kans op een pareltje.

 

Brainstormen vraagt om focus?

Een vage vraag of doelstelling leidt tot vage oplossingen. Ben zo concreet mogelijk.

 

Brainstormen vereist een goede voorbereiding:

Als je spontaan onvoorbereid bij elkaar gaat zitten is de kans op een goed resultaat niet zo groot. Dat geldt voor een vergadering, een expeditie en ook voor een brainstormsessie.

 

Brainstormen vraagt om een duidelijke leiding:

Het is belangrijk dat er bij het verzinnen van ideeën volledige vrijheid is in denken. Maar je brainstormt met een doel. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat iemand zorgt voor structuur en een helicopterview. Deze brainstormfacilitator is directief in proces en aanpak, maar bemoeit zich niet met de ideeën het resultaat. Op deze manier kunnen de brainstormers vrij verkennen en bedenken.

 

Brainstormen gaat beter in een juiste omgeving:

Rust en ruimte zijn van belang. En een prettige sfeer natuurlijk. E n wel in die volgorde. Je kunt beter brainstormen in een zaaltje in een “vergaderfabriek” met voldoende ruimte om te bewegen en zaken aan de muur te hangen, dan in een sfeervol kamertje waar je alleen twee comfortabele zitbanken tot je beschikking hebt.

 

Brainstormen vraagt om goed gereedschap:

Creativiteit komt niet automatisch door bij elkaar te gaan zitten en omdat we graag willen. Om te helpen om vaste denkpatronen te doorbreken zijn er 100-den creatieve denktechnieken.

 

Waarom brainstormen?

Ons denken en handelen is ingericht op patroondenken. Dat is goed en handig, want je zou gek worden als je bij iedere handeling weer opnieuw na zou moeten denken.

Maar ditzelfde patroondenken belemmert ons als we op zoek zijn naar creatieve en vernieuwende ideeën. Creatieve denktechnieken helpen ons om dit patroondenken te doorbreken. Er bestaan honderden van deze technieken.

Ook het samen met andere mensen brainstormen helpt je bij het doorbreken van je denkpatronen. En een goed georganiseerde brainstormsessie helpt je focussen. Niet alleen door een goede vraagstelling. Maar ook simpel het feit dat je er in alle rust een dag voor gereserveerd hebt.

 

Wanneer brainstormen?

 • Bij een kans of een probleem
 • Als je vastzit in logica
 • Om je te onderscheiden
 • Bij visie-ontwikkeling
 • Als je iets wilt, maar je hebt geen flauw idee hoe?

Kortom als de situatie vraagt om buiten je normale denkpatronen te treden.

Enkele concrete vragen waarvoor een brainstormsessie een uitkomst zou kunnen zijn:

 • Welke kansen biedt de huidige markt?
 • Verzin een nieuwe wervingscampagne voor ons goede doel.
 • Hoe verleiden we toppers om voor ons te komen werken?
 • Verzin een nieuwe productinnovatie waar de klant zich op stort.
 • Hoe worden onze klanten een klant voor het leven?
 • Hoe krijgen we aandacht voor deze belangrijke (saaie) informatie?

Deze lijst is in principe oneindig. Het is belangrijk dat het brainstorm-onderwerp om een creatieve oplossing vraagt.

 

Hoe brainstormen?

Een brainstormsessie kan vele vormen aannemen. Ook is er van alles mogelijk met betrekking tot het aantal deelnemers en de groeps-samenstelling.

We kennen de traditionele brainstorm met een groep collega’s en veel gele papiertjes tot aan een brainstormsessie via internet, waarbij 100-den denkers meedoen met inspiratie op afstand.

De vorm die je kies is sterk afhankelijk van het doel, onderwerp en context. Welke vorm je ook kiest, bij een professioneel brainstormtraject komen de volgende elementen altijd in een bepaalde vorm naar voren.

 

Het brainstormproces

Een goede voorbereiding bepaald voor een belangrijke mate het succes van een brainstormsessie. De brainstormsessie zelf bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vraagstelling, uitleg en warming-up
 • Het bedenken van ideeën
 • Selecteren, (uitwerken), versterken en toetsen
 • Bepalen/ uitleg van de vervolgstappen

Voor al deze onderdelen van een brainstormsessie zijn er talrijke methoden en technieken beschikbaar.

 

Begeleiding

Belangrijk bij brainstormen is een facilitator van buiten de groep, die:

 • Een totaaloverzicht heeft.
 • Op het goede moment stimuleert of dimt.
 • Het proces in goede banen leidt.
 • Zorgt voor een uitnodigende en open sfeer.
 • Beschikt over goede creatieve gereedschappen.
 • Zorgt voor inspiratie en creativiteit.
 • Bovendien de valkuilen kent.

 

Spelregels

Bij het brainstormen gelden een aantal spelregels. De belangrijkste zijn:

 • Ga voor veel
 • Hoe gekker hoe beter, stap uit je bestaande denkpatronen
 • Uitstel van oordeel: alle ideeën zijn in deze fase goed

Ook voor deze spelregels zijn er tal van technieken beschikbaar. Deze regels zijn ter bevordering van de inspiratie en vrijheid om tot optimale creativiteit te komen.

Een brainstormsessie is echter niet alleen vrijheid, blijheid.

Het toetsen is wel degelijk een onderdeel, maar pas nadat ieder idee een echte kans heeft gehad.

Een idee dat in eerste instantie vreemd en onrealistisch lijkt, is vaak onderdeel of inspiratie voor het uiteindelijke succesvolle resultaat.

 

Meer weten

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen.

Een offerte aanvragen voor een brainstormfacilitator kan natuurlijk ook. Tijdens werkdagen heb je over het algemeen binnen 24 uur een brainstormer aan de lijn.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

OFFERTE AANVRAGEN

STEL EEN VRAAG

NAAR HOMEPAGE